fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vietos projektų kvietimai

Vietos projektų kvietimai

 • I kvietimas:
 1. VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2;
 2. VPS priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.
 • II kvietimas – VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritį „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-1;

 

 • III kvietimasVPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9;

 

 • IV kvietimas VPS priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2;

 

 • V kvietimasVPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ;

 

 • VI kvietimas – VPS priemonė„Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3;

 

 • VII kvietimas – VPS priemonė  „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2;

 

 • VIII kvietimas – VPS priemonė „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5;

 

 • IX kvietimas – VPS priemonė „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6  veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2;

 

 • X kvietimas – VPS priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8;

 

 • XI kvietimas – VPS priemonė „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10;

 

 •  XII kvietimas – VPS priemonė „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2;

 

 • XIII kvietimas – VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1;

 

 • XIV kvietimas – VPS priemonė „Žuvininkystės bendruomenės kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su šalies žuvininkystės bendruomenėmis skatinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.