fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XV KVIETIMAS

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 15 pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5.

XV kvietimo teikti vietos projektų paraiškas laikas pagal Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės  Vietos plėtros strategijos priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5 „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas“ pratęsiamas iki 2020 m. balandžio 10 d., 14 val. 

Įvertinant grėsmes dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo, paraiškų pateikimo laiką pareiškėjai derina kontaktiniu telefonu: (8 609) 97119.

 AKTUALI REDAKCIJA NUO 2020-04-25

  • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 15 (kvietimas)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedasJungtinės veiklos sutarties forma.

 

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 42 036,00  Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.