fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XV KVIETIMAS

Kvietimas galioja nuo 2020-02-17 iki 2020-03-26.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 15 pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5.

 

  • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 15 (kvietimas)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma.

 

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 42 036,00  Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.