fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XII KVIETIMAS

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 12 DOKUMENTACIJA

Paprastas kvietimas teikti žvejybos ir akvakultūros  vietos projektus pagal VPS priemonę  

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019-08-19 iki 2019-10-14.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 12 (kvietimas);

Finansinių sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas  Jungtines veiklos sutarties forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija.