fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XIV KVIETIMAS

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 14 DOKUMENTACIJA

Paprastas kvietimas teikti žvejybos ir akvakultūros  vietos projektus pagal VPS priemonę  Žuvininkystės bendruomenės kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su šalies žuvininkystės bendruomenėmis skatinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019-12-18 iki 2020-02-10.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 14 (kvietimas);

Finansinių sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas  Jungtines veiklos sutarties forma;

3 priedas Savanoriško darbo apskaitos lentėlė.