fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXI KVIETIMAS – AKVA-SAVA- 3

XXI KVIETIMAS – AKVA-SAVA- 3

  • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6 (kvietimas);

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija;

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 264 133,00 Eur iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.