fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinti vietos projektai

Įgyvendinti vietos projektai

Eil. Nr.

Kvietimas

VPS priemonė

Paramos gavėjas

Projekto pavadinimas

(aktyvi nuoroda)

Paramos suma Įsipareigojama sukurti darbo vietų

1.

I

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

UAB „Etnoamatai“

„UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra

26 683,00

2.

I

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Robertas Amšiejus

„Roberto Amšiejaus greitas maistas“

29 241,00

3.

I

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“,        Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Vaclovas Stankevičius

„Geodezinių paslaugų plėtra Zarasų rajone“

 

19 995,00

 1

4.

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Žemės ūkio kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“

„Sartų lankų jautienos natūralus ūkis į namus

17 774,00

 1

5. 

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

UAB „Rustikas“

„Įrangos įmonėje „Rustikas“, UAB įsigijimas“

 

33 403,00               1

6. 

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Artūras Krumcholcas

Maitinimo paslaugų teikimo ir SPA komplekso įrengimas

32 416,00

 1

7.

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Andrius Tatarūnas

„Mažų pajėgumų patalų skalbyklos ir siuvyklos įkūrimas Zarasų rajono Didžiadvario kaime“

30 635,00

1,5

8.

II

Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,         Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1

MB „Lietungė“

„MB Lietungė verslo plėtra“

32 772,00

9. 

II

Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,      Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1

 UAB „Vasaknų dvaras“

UAB „Vasaknų dvaras“ giros gamybos proceso modernizavimas

 

33 320,00

 1

10.

V

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius

„Trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybos centro įkūrimas“

98 644,00

2,5

11.

IV

Priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7

Salako bendruomenė „Sakalas“

„Salako bendruomenės namų remontas“

28 312,00 

 –

12.

IV

Priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7

VŠĮ „Nacionalinis integracijos institutas“

„LAB MEDUS-II etapas

28 243,00

 –

13.

VI

VPS priemonę  „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“,Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3  

UAB „Vasaknos“

UAB „Vasaknos“ akvakultūros plėtra“ 

88 031,00

2,5

14.

 VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenių santalka

„Dusetos mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2019“

7006,00

15.

 VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Antlieptės kaimo bendruomenė

Bendruomenių bendruomeniškumo stiprinimas

7006,00

 –

16.

 VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

VšĮ „Inovatorių slėnis“

„Aš – gamta, užeikite!“

7006,00

 

17. 

VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Zarasų krašto turizmo paslaugų teikėjų asociacija

„Mokomės dirbti kartu“

7000,00

18.

IX

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

UAB „Vigotema“

UAB „Vigotema“ veiklos plėtra

33 403,00

2

19. X

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

UAB „Etnoamatai“

„UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra

29 976,00

 1

20. XI

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

 

VšĮ „Inovatorių slėnis“

„Antalieptės vienuolyno renesansas“

25901,00 

1

21. XII

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Visagino savivaldybės administracija

„Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją reakreacinei žvejybai“

30 467,00

22. XIII

Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,      Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1

Loreta Abramavičienė

„Ledų iš natūralių produktų ir kitų pieno produktų (keptų, rūkytų varškės ir fermentinių sūrių, jogurtų) gamyba“

30 033,00

1

23. XIV

„Žuvininkystės bendruomenės kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su šalies žuvininkystės bendruomenėmis skatinimas“,

Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1

 

Zarasų rajono sporto klubas „Ainiai“

„Žuvininkystė mums įdomu“

6677,00

24. XV „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5. VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ „Jaunimo bendruomeniškumo skatinimas prikeliant vietos kultūros paveldą – Kamariškes“ 7006,00
25.  XV „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5. Šniukštų kaimo kartų bendrija  „Bendruomenių bendradarbiavimo ir kultūrinių veiklų skatinimas“  6909,00
26.  XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 

 

VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ „Įgūdžių laboratorijos teikiamų socialinių paslaugų stiprinimas gerinant infrastruktūrą“ 28 311,00  
27. XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 

Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenė Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenės namų kapitalinis remontas ir pritaikymas paslaugų teikimui 28 312,00
28. XVII

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

 

Regioninė asociacija „Gyvūnų šansas“ „Gyvūnų prieglaudos infrastruktūros gerinimas“ 29 925,00 1
29. XIX

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

UAB „Foksas“ UAB „Foksas“   plėtra kuriant naujas paslaugas Zarasų rajone, didinant gyventojų, ypač jaunimo, užimtumą kaimo vietovėse“ 41 035,00 1,1
30. XIX

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

UAB „Mėnesienos studija“ „MB „Mėnesienos studija“ verslo plėtra: inovatyvių laisvalaikio pramogų kūrimas Zarasų r“. 41 035,00 1,5
31.  XXIII

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

UAB „Ekko LT“ „UAB „Ekko LT” plėtra kuriant naujus produktus Zarasų regione, didinant gyventojų, ypač jaunimo, užimtumą kaimo vietovėse“ 25 055,00 1,1