fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinti vietos projektai

Įgyvendinti vietos projektai

1.

I

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

UAB „Etnoamatai“ „UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra“, Nr. ZARA-LEADER-6A-DJ-1-08-2018

2.

I

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Robertas Amšiejus

„Roberto Amšiejaus greitas maistas“,

 

Nr. ZARA-LEADER-6A-DJ-1-03-2018

3.

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

Žemės ūkio kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“

„Sartų lankų jautienos natūralus ūkis į namus“,

Nr. ZARA-LEADER-6A-D-1-01-2018

4.

II

 

Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1

MB „Lietungė“

„MB Lietungė verslo plėtra“,

Nr. ZARA-LEADER-3A-D-2-01-2018