fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinti vietos projektai

Įgyvendinti vietos projektai

Eil. Nr.

Kvietimas

VPS priemonė

Paramos gavėjas Projekto pavadinimas Paramos suma

1.

I

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

UAB „Etnoamatai“ „UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra“, Nr. ZARA-LEADER-6A-DJ-1-08-2018 26 683,00

2.

I

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Robertas Amšiejus

„Roberto Amšiejaus greitas maistas“,

 

Nr. ZARA-LEADER-6A-DJ-1-03-2018

29 241,00

3.

I

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

 

Vaclovas Stankevičius

„Geodezinių paslaugų plėtra Zarasų rajone“,

Nr. ZARA-LEADER-6A-DJ-1-06-2018

 

19 995,00

4.

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

Žemės ūkio kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“

„Sartų lankų jautienos natūralus ūkis į namus“,

Nr. ZARA-LEADER-6A-D-1-01-2018

17 774,00

5. 

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

UAB „Rustikas“

„Įrangos įmonėje „Rustikas“, UAB įsigijimas“, Nr. ZARA-LEADER-6A-D-1-05-2018

33 403,00

6. 

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Artūras Krumcholcas

„Maitinimo paslaugų teikimo ir SPA komplekso įrengimas“, Nr. ZARA-LEADER-6A-D-1-02-2018

32 416,00

7

II

 

 

Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1

MB „Lietungė“

„MB Lietungė verslo plėtra“,

Nr. ZARA-LEADER-3A-D-2-01-2018

32 772,00

8. 

II

Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1

 

 UAB „Vasaknų dvaras“

„UAB „Vasaknų dvaras“ giros gamybos proceso modernizavimas“,

Nr. ZARA-LEADER-3A-D-2-02-2018

33 320,00 

9.

 VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenių santalka 

„Dusetos mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2019“

Nr. ZARA-LEADER-6B-MKV-8-04-2019

7006,00

10.

 VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Antlieptės kaimo bendruomenė

„Bendruomenių bendruomeniškumo stiprinimas“

7006,00

11.

 VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

VšĮ „Inovatorių slėnis“

„Aš – gamta, užeikite!“

7006,00

12.

X

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

UAB „Etnoamatai“

UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra 

 29 976,00