fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinti vietos projektai

Įgyvendinti vietos projektai

Eil. Nr.

Kvietimas

VPS priemonė

Paramos gavėjas Projekto pavadinimas Paramos suma Įsipareigojama sukurti darbo vietų

1.

I

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

UAB „Etnoamatai“

„UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra“,

Nr. ZARA-LEADER-6A-DJ-1-08-2018

26 683,00

2.

I

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Robertas Amšiejus

„Roberto Amšiejaus greitas maistas“,

Nr. ZARA-LEADER-6A-DJ-1-03-2018

29 241,00

3.

I

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“,        Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Vaclovas Stankevičius

„Geodezinių paslaugų plėtra Zarasų rajone“,

Nr. ZARA-LEADER-6A-DJ-1-06-2018

19 995,00

 1

4.

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Žemės ūkio kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“

„Sartų lankų jautienos natūralus ūkis į namus“,

Nr. ZARA-LEADER-6A-D-1-01-2018

17 774,00

 1

5. 

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

UAB „Rustikas“

„Įrangos įmonėje „Rustikas“, UAB įsigijimas“, Nr. ZARA-LEADER-6A-D-1-05-2018

33 403,00               1

6. 

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Artūras Krumcholcas

„Maitinimo paslaugų teikimo ir SPA komplekso įrengimas“, Nr. ZARA-LEADER-6A-D-1-02-2018

32 416,00

 1

7.

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Andrius Tatarūnas

„Mažų pajėgumų patalų skalbyklos ir siuvyklos įkūrimas Zarasų rajono Didžiadvario kaime“

30 635,00

1,5

8.

II

Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,         Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1

MB „Lietungė“

„MB Lietungė verslo plėtra“,

Nr. ZARA-LEADER-3A-D-2-01-2018

32 772,00

9. 

II

Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,      Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1

 UAB „Vasaknų dvaras“

„UAB „Vasaknų dvaras“ giros gamybos proceso modernizavimas“,

Nr. ZARA-LEADER-3A-D-2-02-2018

33 320,00

 1

10.

IV

Priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7

Salako bendruomenė „Sakalas“

„Salako bendruomenės namų remontas“

28 312,00 

 –

11.

IV

Priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7

VŠĮ „Nacionalinis integracijos institutas“

„LAB MEDUS-II etapas“

28 243,00

 –

12.

VI

VPS priemonę  „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“,Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3  

UAB „Vasaknos“

UAB „Vasaknos“ akvakultūros veiklos plėtra“

88 031,00

2,5

13.

 VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenių santalka 

„Dusetos mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2019“

Nr. ZARA-LEADER-6B-MKV-8-04-2019

7006,00

14.

 VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Antlieptės kaimo bendruomenė

„Bendruomenių bendruomeniškumo stiprinimas“

7006,00

 –

15.

 VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

VšĮ „Inovatorių slėnis“

„Aš – gamta, užeikite!“

7006,00

 

16. 

VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Zarasų krašto turizmo paslaugų teikėjų asociacija

„Mokomės dirbti kartu“

7000,00

17. X

Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

UAB „Etnoamatai“

UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra 

 29 976,00

 1

18. XV „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5. VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“  „Jaunimo bendruomeniškumo skatinimas prikeliant vietos kultūros paveldą – Kamariškes“ 7006,00