fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXII KVIETIMAS – AKVA-SAVA- 3

XXII KVIETIMAS – AKVA-SAVA- 3

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 22 pagal vietos plėtros strategijos VPS priemonę

  „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3.

Kvietimas galios nuo 2021 m. gruodžio 15 d. iki 2022 m. vasario 3 d.

  • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 22 (kvietimas);

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

 

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija;

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 264 133,00 Eur iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.