fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XIX KVIETIMO VERTINIMAS

XIX KVIETIMO VERTINIMAS

2021 m. vasario 26 d., pasibaigus XIX-ojo kvietimo paraiškų surinkimo laikui, buvo gautos šešios vietos projektų paraiškos.

Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registravimo žurnalą.