fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VVG taryba

VVG taryba

Eil. Nr.

Tarybos nario

vardas, pavardė

Pareigos

Delegavimo pagrindas

Kontaktai

PILIETINĖS VISUOMENĖS SEKTORIUS

1.

Egidijus Bukelskis

Tarybos pirmininkas

Zarasų medžiotojų ir žvejų draugijos

2018-04-05 raštas Nr. 1  „Dėl delegavimo“ 

+370 687 92 656

Egidijus.Bukelskis@gf.vu.lt

2.

Audronė Kačiulienė

Tarybos narė

Šniukštų kaimo kartų bendrijos 2018-04-04 įgaliojimas

+370 610 173 07

audronekaciuliene@gmail.com

3.

Genovaitė Sarokina

Tarybos narė

Vajasiškio bendruomenė,

2018-04-04 raštas „Dėl įgaliojimų suteikimo “

+370 676 34825

gsarokina@gmail.com

4.

Aliona Liachovič

Tarybos narė

Regioninės asociacijos „Gyvūnų šansas“ Zarasų filialo 2018-03-09 visuotinio narių susirinkimo protokolas nr. 2

+370 676 15359

prieglauda2012@gmail.com

5.

Darius Steponavičius

Tarybos narys

Zarasų bendruomenių asociacijos 2017-05-12 raštas Nr. 1 „Dėl įgaliojimų suteikimo“

+370 689 296 50

darius.antaliepte@gmail.com

6.

Virginija Čižauskaitė

Tarybos narė

Avilių kaimo bendruomenė, 2018-04-06 raštas Nr. 18-2 „Dėl atstovo delegavimo“

+370 622 572 93

virgute.c@gmail.com

  VERSLO SEKTORIUS

7.

Paulius

Drilinga

Tarybos narys

UAB „Aukštaitijos baidarių centro“ 2018-04-06 raštas „Dėl atstovo delegavimo“

+370 685 55844

info@abaidares.lt

8.

Rasa Pacenkienė

Tarybos narė

UAB „Svaita“ 2018-04-06  raštas Nr. SV180406 „Dėl atstovo delegavimo“

+370 620 740 03

rasa@svaita.lt

9.

Algirdas Šiukščius

Tarybos narys

UAB „Vasaknos“ įstatų 7.4 punkto 16 dalis ir

2018-04-05 raštas „Dėl delegavimo“

8 (385) 56165

info@vasaknos.lt

10.

Algimantas Valuckas

Tarybos narys

Individualios A. Valucko įmonės

2018-04-06 raštas Nr.1 „Dėl delegavimo“

+370 693 311 04

VIETOS VALDŽIOS SEKTORIUS

11.

Benjaminas Sakalauskas

Tarybos narys

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 – 03-23  sprendimas Nr. T-49 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos „2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl tapimo Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės nariu ir atstovo delegavimo  pakeitimo“

+370 698 005 24

direktorius@zarasai.lt

12.

Aksana Vorobjova

Tarybos narė

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 – 05-31 sprendimas Nr. T-104  „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo nr. T-13 „Dėl tapimo Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės nariu ir atstovų delegavimo“ pakeitimo“

+370 624 42 183

aksana.vorobjova@zarasai.lt

13.

Sergejus Kovotas

Tarybos narys

Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. TS-150 „Dėl Visagino savivaldybės narystės asociacijoje Zarasų – Visagino  regiono vietos veiklos grupėje“

+370 614 10764

simbiozas.sk@gmail.com