fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VVG taryba

VVG taryba

Eil. Nr.

Tarybos nario

vardas, pavardė

Pareigos

Delegavimo pagrindas

Kontaktai

PILIETINĖS VISUOMENĖS SEKTORIUS

1.

Audronė Kačiulienė Tarybos pirmininkė

Šniukštų kaimo kartų bendrijos 2018-04-04 įgaliojimas

+370 610 173 07

audronekaciuliene@gmail.com

2.

Egidijus Bukelskis

Tarybos narys

Zarasų medžiotojų ir žvejų draugijos

2018-04-05 raštas Nr. 1  „Dėl delegavimo“ 

+370 687 92 656

Egidijus.Bukelskis@gf.vu.lt

 

3.

Agnė Barkė

Tarybos narė

Zarasų rajono Samanių bendruomenės „Dvargantis“ 2021-11-08 įgaliojimas Nr. 2,

+370 647 22910 burokaitė.agne@gmail.com

4.

Aliona Liachovič

Tarybos narė

Regioninės asociacijos „Gyvūnų šansas“ Zarasų filialo 2018-03-09 visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 2

+370 676 15359

prieglauda2012@gmail.com

5.

Artūras Purvinskis

Tarybos narys

Smalvų bendruomenės valdybos susirinkimo protokolas

2021-10-29, Nr. 21-2

+3706778464

artaz93@gmail.com

6.

Virginija Čižauskaitė

Tarybos narė

Avilių kaimo bendruomenė, 2018-04-06 raštas Nr. 18-2 „Dėl atstovo delegavimo“

+370 622 572 93

virgute.c@gmail.com

  VERSLO SEKTORIUS

7.

Jaunius Ledzinskas  Tarybos narys UAB „Miškija“ steigimo dokumentai

+370 650 172 01

jaunius@forest.lt

8.

Rasa Pacenkienė

Tarybos narė

UAB „Svaita“ 2018-04-06  raštas Nr. SV180406 „Dėl atstovo delegavimo“

+370 620 740 03

rasa@svaita.lt

9.

Algirdas Šiukščius

Tarybos narys

UAB „Vasaknos“ įstatų 7.4 punkto 16 dalis ir

2018-04-05 raštas „Dėl delegavimo“

8 (385) 56165

info@vasaknos.lt

10.

Sergejus Miasnikovas  Tarybos narys  Ūkininko ūkio registracijos pažymėjimas

+370 600 22359

miasnikovsergej@gmail.com

VIETOS VALDŽIOS SEKTORIUS

11.

Gediminas Gaidamavičius

Tarybos narys

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021-05-07 sprendimas Nr. T-91 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl tapimo Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės nariu ir atstovo delegavimo  pakeitimo“

+370 646 50026

direktoriauspavaduotojas@zarasai.lt

12.

Deimantė Rybakovaitė

Tarybos narė

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021-05-07 sprendimas Nr. T-91 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl tapimo Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės nariu ir atstovo delegavimo  pakeitimo“

+370 650 31965

deimante.rybakovaite@zarasai.lt

13.

Sergejus Kovotas

Tarybos narys

Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės narystės asociacijoje Zarasų – Visagino  regiono vietos veiklos grupėje“

+370 614 10764

simbiozas.sk@gmail.com