fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VVG taryba

VVG taryba

Eil. Nr. Tarybos nario

vardas, pavardė

Pareigos Delegavimo pagrindas Kontaktai
PILIETINĖS VISUOMENĖS SEKTORIUS
1. Audronė Kačiulienė Tarybos pirmininkė Šniukštų kaimo kartų bendrijos 2018-04-04 įgaliojimas +370 610 173 07

audronekaciuliene@gmail.com

2. Egidijus Bukelskis Tarybos narys Zarasų medžiotojų ir žvejų draugijos

2018-04-05 raštas Nr. 1  „Dėl delegavimo“ 

+370 687 92 656

bukelskis.egidijus@gmail.com

 

3. Agnė Barkė Tarybos narė Zarasų rajono Samanių bendruomenės „Dvargantis“ 2021-11-08 įgaliojimas Nr. 2, +370 647 22910 burokaitė.agne@gmail.com
4. Aliona Liachovič Tarybos narė Regioninės asociacijos „Gyvūnų šansas“ Zarasų filialo 2018-03-09 visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 2 +370 676 15359

prieglauda2012@gmail.com

5. Artūras Purvinskis Tarybos narys Smalvų bendruomenės valdybos susirinkimo protokolas

2021-10-29, Nr. 21-2

+3706778464

artaz93@gmail.com

6. Virginija Čižauskaitė Tarybos narė Avilių kaimo bendruomenė, 2018-04-06 raštas Nr. 18-2 „Dėl atstovo delegavimo“ +370 622 572 93

virgute.c@gmail.com

  VERSLO SEKTORIUS
7. Jaunius Ledzinskas  Tarybos narys UAB „Miškija“ steigimo dokumentai +370 650 172 01

jaunius@forest.lt

8. Rasa Pacenkienė Tarybos narė UAB „Svaita“ 2018-04-06  raštas Nr. SV180406 „Dėl atstovo delegavimo“ +370 620 740 03

rasa@svaita.lt

9. Algirdas Šiukščius Tarybos narys UAB „Vasaknos“ įstatų 7.4 punkto 16 dalis ir

2018-04-05 raštas „Dėl delegavimo“

8 (385) 56165

info@vasaknos.lt

10. Sergejus Miasnikovas  Tarybos narys  Ūkininko ūkio registracijos pažymėjimas +370 600 22359

miasnikovsergej@gmail.com

VIETOS VALDŽIOS SEKTORIUS
11. Gediminas Gaidamavičius Tarybos narys Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021-05-07 sprendimas Nr. T-91 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl tapimo Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės nariu ir atstovo delegavimo  pakeitimo“ +370 646 50026

direktoriauspavaduotojas@zarasai.lt

12. Deimantė Rybakovaitė Tarybos narė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021-05-07 sprendimas Nr. T-91 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl tapimo Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės nariu ir atstovo delegavimo  pakeitimo“ +370 650 31965

deimante.rybakovaite@zarasai.lt

13. Sergejus Kovotas Tarybos narys Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės narystės asociacijoje Zarasų – Visagino  regiono vietos veiklos grupėje“ +370 614 10764

simbiozas.sk@gmail.com