fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Naujienos

Naujienos

2023 m. gegužės 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos buvo pateikta 2023-2029 m. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės parengta vietos plėtros strategija.

Tikimės, kad parengta vietos plėtros strategija bus įvertinta teigiamai ir bendromis pastangomis su projektų vykdytojais galėsime siekti, kad Zarasų-Visagino regiono kaimiškosiose vietovėse būtų gera gyventi!

Kviečiame susipažinti su parengta vietos plėtros strategija.

Zarasų-Visagino regiono 2023-2029 m. vietos plėtros strategija „Ekonominė regiono plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas”.

________________________________________________________________________________________________________________

2023 m. gegužės 11 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės  (toliau – VVG) visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtintas parengtos 2023-2029 m. teminės vietos plėtros strategijos projektas.

Strategijos rengimo procese, t. y. atlikus VVG teritorijos statistikos analizę, gyventojų ir organizacijų poreikių anketavimą, susitikimuose su tikslinėmis grupėmis ir visose seniūnijose buvo išgryninta Zarasų-Visagino regiono 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos tema – „Ekonominė regiono plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas”, kuri horizontaliai integruota į visas planuojamas finansavimo priemones.

Prašome Jūsų iki gegužės 23 d. atsakyti, ar pritariate vietos plėtros strategijos temai  – „Ekonominė regiono plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas”, atsakant į anketą.

 Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa“ veiklos sritį‚ Parengiamoji parama“, sutarties Nr. 42PP-KU-22-1-03778-PR001.

________________________________________________________________________________________________________________

BUS RENGIAMA ZARASŲ – VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Laboratorijoje „Medus“ – startas 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategijai