fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VYKO VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO VALDYBOS POSĖDIS

VYKO VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO VALDYBOS POSĖDIS

Gegužės 19 d. nuotoliniu būdu vyko Vietos veiklos grupių tinklo (toliau -VVGT) išplėstinis valdybos posėdis, kurį vedė VVGT pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė. Kartu su VVGT valdybos nariu, Zarasų-Visagino regiono VVG pirmininku Arvydu Veikšra, galimybę dalyvauti ir iš pirmųjų lūpų išgirsti aktualijas turėjo administracijos darbuotojos Jūratė Buičenkienė ir Julija Goštautaitė-Adomavičienė.

Išplėstiniame VVGT valdybos posėdyje buvo aptarti Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, aktualijos.

Apie ateinantį Europos Sąjungos programavimo periodą ir parengiamųjų Vietos plėtros strategijų perspektyvas pristatė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė, atliekanti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos LEADER priemonės įgyvendinimo koordinavimą.

VVGT narių užduodamus klausimus, susijusius su Vietos plėtros strategijų įgyvendinimu, atsakė prie posėdžio prisijungusi Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė.