fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VYKO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

VYKO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2019 m. sausio 18 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl V-ojo kvietimo pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ gauto vietos projekto atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. PAK posėdyje taip pat svarstyta dėl VII – ojo kvietimo metu pagal VPS priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ gautų vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.    

Visi PAK posėdžio metu svarstyti vietos projektai yra perduoti į kitą vertinimo etapą.

PAK posėdžio protokolai