fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VYKO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

VYKO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2018 m. spalio 31 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl VI-ojo kvietimo metu gautos vietos projekto paraiškos tinkamumo finansavimui iš vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimui skirtų lėšų gauti. PAK posėdyje dalyvavo 10 narių, 3 VPS administracijos darbuotojai ir narys-stebėtojas Tomas Keršys, Žemės ūkio ministerijos ES paramos skyriaus vedėjas.

PAK metu svarstyta viena vietos projekto paraiška, pateikta pagal dvisektorės VPS priemonę  „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas “, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3. Bendra kvietimui skirta paramos suma buvo 176 062,00 Eur iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  Vieno projekto maksimali paramos suma – 88 031,00 Eur.

Atliktus pagal kvietimą gautos vietos projekto paraiškos preliminarų tinkamų finansuoti išlaidų vertinimą buvo nustatyta, kad pareiškėjo pateiktas vietos projektas gali būti finansuojami iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų, nes visos išlaidos, numatytos vietos projekte, pripažintos tinkamomis finansuoti.

PAK nariai, apsvarstę pateiktus vietos projektus, nusprendė, kad vietos projektas gali būti finansuojamas iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų ir rekomendavo perduoti į kitą vertinimo etapą Nacionalinėje mokėjimo agentūroje.