fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VYKO II-ojo KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

VYKO II-ojo KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2018 m. liepos 23 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl II-ojo kvietimo vietos projektų paraiškų tinkamumo finansavimui iš vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimui skirtų lėšų gauti.

PAK metu svarstytos dvi vietos projektų paraiškos pateiktos pagal dvisektorės VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, veiklos sritį „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-1.

Bendra kvietimui skirta paramos suma buvo 100 209,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  Vieno projekto maksimali paramos suma – 33 403 Eur.

Kvietimo metu buvo gautos dvi vietos projektų paraiškos, kurios, atlikus preliminarų išlaidų tinkamumo vertinimą, buvo rekomenduotos teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) atlikti. Preliminaraus tinkamų finansuoti išlaidų vertinimo metu nustatyta bendra galima kvietimo paraiškų paramos suma yra 66 788,45 Eur.

PAK nariai, apsvarstę pateiktus vietos projektus, nusprendė, kad pareiškėjų pateikti vietos projektai gali būti finansuojami iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų ir rekomendavo juos perduoti į kitą vertinimo etapą Agentūroje.

2018 m. liepos 23 d. vietos projektų bylos buvo perduotos Agentūrai tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui atlikti.

Su PAK protokolais galite susipažinti čia.