fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VYKO I KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

VYKO I KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2018 m. gegužės 21 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta I-ojo kvietimo vietos projektų paraiškų tinkamumas finansavimui iš vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimui skirtų lėšų. Po vietos veiklos grupės administracijoje atlikto preliminaraus vertinimo paraiškos bus perduotos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) galutiniam vertinimui.

PAK metu iš viso svarstytos 7 paraiškos pateiktos pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ priemones.

Trys projektai pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2 (4 projektai) ir VPS priemonę „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8.

Bendra I kvietimo galima paramos suma buvo 266 292,00 Eur. Iš jų pagal veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  – 140 292,00 Eur. Pagal VPS priemonę „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“,  – 126 000,00 Eur.

Pagal VPS priemonės veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  užregistruoti 4 vietos projektai, kurių preliminaraus tinkamų finansuoti išlaidų vertinimo metu nustatyta bendra galima paramos suma – 115 658,93 Eur (bendra nepanaudotų paramos lėšų suma pagal priemonės veiklos sritį – 60 126 Eur).

Pagal VPS priemonę „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ buvo užregistruoti 4 vietos projektai, tačiau vienas vietos projektas buvo atsiimtas. Likusių trijų vietos projektų preliminaraus tinkamų finansuoti išlaidų vertinimo metu nustatyta bendra galima paramos suma – 75 919,33 Eur (bendra nepanaudotų paramos lėšų suma pagal priemonę – 54 090,00 Eur).

PAK nariai, apsvarstę pateiktus vietos projektus, nusprendė, kad pareiškėjų pateikti vietos projektai gali būti finansuojami iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų ir rekomendavo juos perduoti į kitą vertinimo etapą Agentūroje.

2018 m. gegužės 25 d. vietos projektų bylos buvo perduotos Agentūrai tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui atlikti.