fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Spalio 26 d. vyks mokymai „Sąveikos Lauku – Sumanumo Link”

Spalio 26 d. vyks mokymai „Sąveikos Lauku – Sumanumo Link”

Įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku – sumanumo link“  NR. 44TT-KA-21-2-06246-PR001, 2022 m. spalio 26 d. (4 ak. val. + 4 ak. val.)  nuo 8.30 – 11.45 val.  (pertrauka 10.30 -10.45 val.) ir nuo 12.30 – 15.45 val.  (pertrauka 13.30 -13.45 val.)  organizuojami nuotoliniai  mokymai „Sumanios vietos bendruomenės, partnerystė ir tinklaveika“, kurio bendra trukme 8 ak. val.  Dalyvių skaičius – 32.  Lektorės:  prof. Vilma Atkočiūnienė, dr. Aistė Čapienė, dr. Gintarė Vaznonienė. 

Mokymai vyks Microsoft Teams elektroninėje platformoje.  Mokymų  metu dalyviai 1 val. pagal teritorijas skirstomi į virtualius kambarius.

Prisijungimas  prie nuotolinių mokymų MT platformoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUxZmYwOTItMGRhMS00ZTg2LTkxOGUtOWZkYWE0ZDgyOGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210701389-4f5b-4078-baea-209e39c6210e%22%2c%22Oid%22%3a%221651ff63-a6d5-4b73-8212-d94e57f79cac%22%7d