fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

ŠAUKIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 8 d., 14.00 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (ZVRVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl XI kvietimo vietos projektų paraiškų, pateiktų pagal VPS II prioriteto Priemonę „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2.-SAVA-10, vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo;
  3. Dėl XII kvietimo vietos projektų paraiškų, pateiktų pagal VPS I prioriteto priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2, Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

Apie savo galimybes dalyvauti posėdyje Tarybos narius prašome informuoti iki š. m. lapkričio 6 d. el. jurate.buicenkiene@gmail.com  arba telefonu +370 609 971 19.