fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) tarybos posėdyje patvirtinto darbo reglamento 28 punktu (aktuali redakcija nuo 2021 m. spalio 26 d., protokolo Nr. 7), VVG Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais:

  1. Dėl 12-ojo kvietimo pagal VPS priemonės „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2, finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo;
  2. Dėl 22-ojo kvietimo VPS priemonę „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA- 3, finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo.

Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija yra išsiųsta el. paštu.

Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki 2022 m.  kovo 4 d., el. paštu jurate.buicenkiene@gmail.com, arba pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG būstinę, adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.