fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis  2020 m. spalio 26 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.7) patvirtintu darbo reglamento 28 p., Tarybos pirmininkas inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir VVG Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės dvisektorės VPS įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2022 m. tvirtinimo.

Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki 2023 m.  sausio 27 d., el. paštu jurate.buicenkiene@gmail.com arba  pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG būstinę adresu: Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.