fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS

Vadovaujantis  2015 m. vasario 10 d.  Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) tarybos posėdyje patvirtintu darbo reglamento 15 punktu, 2021 m. rugpjūčio 10 d., 10 val. šaukiamas VVG tarybos posėdis, kuris vyks adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (ZVRVVG) Tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl ZVRVVG strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014 – 2020 m.“ keitimo, integruojant papildomai skirtas paramos lėšas;
  3. Dėl VVG visuotinio narių susirinkimo sušaukimo;
  4. Kiti einamieji klausimai.

 Tarybos narius apie savo galimybes dalyvauti posėdyje  prašome informuoti iki š.m. rugpjūčio 9 d. el. paštu julija.vvg@gmail.com arba telefonu +370 699 33084.