fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

Vadovaujantis  2015 m. vasario 10 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.1) patvirtintu darbo reglamento 28 p., tarybos pirmininkas inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir VVG Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais.

DARBOTVARKĖ:

  1. XX kvietimo dokumentacijos pagal VPS priemonę priemonės „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA- SAVA- 4 tvirtinimas.

Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija išsiųsta elektroniniu paštu.

Pasirašytus mobiliu ar fiziniu parašu tarybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki 2021 m. vasario 25 d., el. paštu jurate.buicenkiene@gmail.com arba pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.