fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kviečiamas Zarasų-Visagino regiono VVG tarybos posėdis, taikant rašytinę procedūrą

Kviečiamas Zarasų-Visagino regiono VVG tarybos posėdis, taikant rašytinę procedūrą

Vadovaujantis  2015 m. vasario 10 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.1) patvirtintu darbo reglamento 28 p., tarybos pirmininkas inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir VVG Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais:

  1. XI kvietimo pagal VPS priemonę „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 dokumentacijos tvirtinimas;
  2. XII kvietimo pagal VPS priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2 dokumentacijos tvirtinimas.

Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija yra išsiųsta el. paštu.

Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus tarybos nariai turi pateikti iki 2019 m. rugpjūčio 12 d. el. paštu julija.vvg@gmail.com, arba pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.