fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

Vadovaujantis  2015 m. vasario 10 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.1) patvirtintu darbo reglamento 28 p., tarybos pirmininkas inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir VVG Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais:

       1. XVI kvietimo VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, (LEADER-19.2-7), veiklos srities  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2, finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimas.

Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija išsiųsta elektroniniu paštu.

Pasirašytus mobiliu ar fiziniu parašu tarybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki 2021 m. kovo 3 d., el. paštu julija.vvg@gmail.com, arba pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.