fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS,TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS,TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

Informuojame, kad 2022 m. gruodžio 7 d., 14.00 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis,  taikant rašytinę  procedūrą.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (ZVRVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
  2. Dėl XXVI kvietimo vietos projekto paraiškų, pateiktų pagal VPS II  prioriteto “Ekonominės veiklos įvairinimas ir plėtra“ priemonė „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“, kodas BIVP-AKVA- SAVA- 4  pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

Vietos projektų atrankos komiteto nariams dokumentacija yra išsiųsta asmeniškai. Užpildytas, pasirašytas ir skenuotas balsavimo anketas PAK nariai turi atsiųsti iki  š. m. gruodžio 7 d., 14.00 val.  el. paštu jurate.buicenkiene@gmail.com, tel. +370 609 97119 arba atnešti į VVG būstinę, adresu: Sėlių a2 22 (327 kab. Zarasai).