fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Informuojame, kad 2020 m. kovo 6 d., 14.00 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (ZVRVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl XIII kvietimo vietos projekto paraiškos, pateiktos pagal VPS II Prioriteto priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ veiklos sritį „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo;
  3. Dėl XIV kvietimo vietos projekto paraiškos, pateiktos pagal VPS I prioriteto Priemonę „Žuvininkystės bendruomenės kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su šalies žuvininkystės bendruomenėmis skatinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.