fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRĄ

KVIEČIAMAS TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRĄ

Vadovaujantis  2015 m. vasario 10 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.1) patvirtintu darbo reglamento 28 p., tarybos pirmininkas inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir VVG Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais:
1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės dvisektorės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo už 2020 m.

Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija išsiųsta elektroniniu paštu.

Pasirašytus mobiliu ar fiziniu parašu tarybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki 2021 m. sausio 28 d., el. paštu jurate.buicenkiene@gmail.com.