fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

DĖL VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO

DĖL VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad 2018 m. spalio 31 d., 13 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (ZVRVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl VI kvietimo pagal VPS priemonė „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.