fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2019 m. sausio 18 d., 14.30 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (ZVRVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl ZVRVVG vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo;
  3. Dėl V kvietimo pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ (LEADER-19.2-SAVA-9) vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo;
  4. Dėl VII kvietimo pagal VPS priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.