fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinami vietos projektai

Įgyvendinami vietos projektai

EIL. NR.

KVIETIMAS

VPS PRIEMONĖ/

VEIKLOS SRITIS

PAREIŠKĖJAS

VIETOS PROJEKTO PAVADINIMAS

PARAMOS VERTĖ , EUR

BENDRA PROJEKTO VERTĖ, EUR

ĮSIPAREIGOJAMA SUKURTI DARBO VIETŲ

1. XI 

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Asociacija „Dusetų bendruomenė“  „Dusetų bendruomenės atgimimas“  29 999,00 33 065,13
2.  XII 

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Zarasų rajono savivaldybė administracija   „Dusetų prieplaukos įrengimas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“  30 467,00 

 

 –
3.  XII 

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Zarasų rajono savivaldybė administracija   „Alksno ežero pakrantės infrastruktūros įrengimas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“  30 467,00 

 

 –
 4. XII 

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Zarasų rajono savivaldybė administracija   „Šventosios upės pakrantės Antalieptės miestelyje sutvarkymas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“ 30 467,00 

 

– 
 5.  XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2

Vajasiškio bendruomenė  „Buvusios mokyklos pastato dalies patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“  28 309,00 

35 390,00 

 –
6.   XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 

Zarasų rajono Samanių bendruomenė „Dvargantis“ „Samanių vaikų darželio pastato dalies patalpų pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“ 28 311,00 

35 390,00 

 –
7. XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2

Dusetų seniūnijos ir bendruomenės santalka „Patalpų kapitalinis remontas bendruomenės poreikiams“ 28 312,00

35 390,00

8. XIX

 

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

UAB „Turist“ „UAB „Turist“ apgyvendinimo veiklos plėtra Zarasų rajone, didinant gyventojų, ypač jaunimo, užimtumą kaimo vietovėse“ 41 035,00

69 631,10 

1,1
9. XIX

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Artūras Krumcholcas „Teikiamų paslaugų plėtra Salako miestelyje“ 41 035,00

61 758,27 

2
10. XX

„Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4

Vasaknų bendruomenė „Baltų tradicijos“ „Žvejok ir pramogauk prie Vasakno“ 91.356,00

138175,95 

2,5
11. XXII

„Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3

UAB „Vasaknos“ „UAB „Vasaknos“
investicijos akvakultūros ir žuvininkystės produktų perdirbimo veikla“
195 522,00

 

12. XXIII

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Tomas Kokanka „Aukštaitijos teritorijų priežiūra“ 31 800,00

55043,52

2
13. XXIII

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Marija Kuzmaitė „Marijos Kuzmaitės restorano ir pagaminto valgio teikimo veiklos plėtra“ 34 742,00

54 454,72

2