fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinami vietos projektai

Įgyvendinami vietos projektai

EIL. NR.

KVIETIMAS

VPS PRIEMONĖ/

VEIKLOS SRITIS

PAREIŠKĖJAS

VIETOS PROJEKTO PAVADINIMAS

PARAMOS VERTĖ , EUR

BENDRA PROJEKTO VERTĖ, EUR

ĮSIPAREIGOJAMA SUKURTI DARBO VIETŲ

1. XI 

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Asociacija „Dusetų bendruomenė“  „Dusetų bendruomenės atgimimas“  29 999,00 33 065,13
2.  XII 

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Zarasų rajono savivaldybė administracija   „Alksno ežero pakrantės infrastruktūros įrengimas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“  30 467,00 

 

 –
3. XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2

Dusetų seniūnijos ir bendruomenės santalka „Patalpų kapitalinis remontas bendruomenės poreikiams“ 28 312,00

35 390,00

4. XIX

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Artūras Krumcholcas „Teikiamų paslaugų plėtra Salako miestelyje“ 41 035,00

61 758,27 

2
5. XX

„Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4

Vasaknų bendruomenė „Baltų tradicijos“ „Žvejok ir pramogauk prie Vasakno“ 91.356,00

138175,95 

2,5
6. XXII

„Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3

UAB „Vasaknos“ „UAB „Vasaknos“
investicijos akvakultūros ir žuvininkystės produktų perdirbimo veikla“
195 522,00

 

7. XXIII

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Tomas Kokanka „Aukštaitijos teritorijų priežiūra“ 31 800,00

55043,52

2
8. XXIII

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Marija Kuzmaitė „Marijos Kuzmaitės restorano ir pagaminto valgio teikimo veiklos plėtra“ 34 742,00

54 454,72

2