fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinami vietos projektai

Įgyvendinami vietos projektai

EIL. NR.

KVIETIMAS

VPS PRIEMONĖ/

VEIKLOS SRITIS

PAREIŠKĖJAS

VIETOS PROJEKTO PAVADINIMAS

PARAMOS VERTĖ , EUR

BENDRA PROJEKTO VERTĖ, EUR

ĮSIPAREIGOJAMA SUKURTI DARBO VIETŲ

1.

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Andrius Tatarūnas

„Mažų pajėgumų patalų skalbyklos ir siuvyklos įkūrimas Zarasų rajono Didžiadvario kaime“

30 635,00  50 313,70  1,5

2.

V

Priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius 

„Trumpos maisto teikimo grandinės produktų gamybos centro įkūrimas“

 

98 644,00 143 567,65 2,5
3. IX

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

UAB „Vigotema“ UAB „Vigotema“ veiklos plėtra 33 403,00   74 400,00  2
4. XI 

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Asociacija „Dusetų bendruomenė“  „Dusetų bendruomenės atgimimas“  29 999,00 33 065,13
5.  XI

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

 

VšĮ „Inovatorių slėnis“  „Antalieptės vienuolyno renesansas“  25 901,00  31 596,84  1
6.  XII

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Visagino savivaldybės administracija   Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją reakreacinei žvejybai 30 467,00 

 38 083,75

– 
7.  XII 

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Zarasų rajono savivaldybė administracija   „Dusetų prieplaukos įrengimas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“  30 467,00 

 

 –
8.  XII 

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Zarasų rajono savivaldybė administracija   „Alksno ežero pakrantės infrastruktūros įrengimas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“  30 467,00 

 

 –
 9. XII 

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Zarasų rajono savivaldybė administracija   „Šventosios upės pakrantės Antalieptės miestelyje sutvarkymas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“ 30 467,00 

 

– 
10.   XIII

Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1

Loreta Abramavičienė Ledų iš natūralių produktų ir kitų pieno produktų (keptų, rūkytų varškės ir fermentinių sūrių, jogurtų) gamyba“ 30 033,00

50 218,26  

 1
11.  XIV

„Žuvininkystės bendruomenės kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su šalies žuvininkystės bendruomenėmis skatinimas“,

Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1

Zarasų rajono sporto klubas Ainiai     Zarasų rajono sporto klubas Ainiai  „Žuvininkystė – mums įdomu“  6677,00     
12.   XV

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5.

Šniukštų kaimo kartų bendrija  „Bendruomenių bendradarbiavimo ir kultūrinių veiklų skatinimas“  6909,00

7272,56  

 –
13. XV

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5.

VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“  „Jaunimo bendruomeniškumo skatinimas prikeliant vietos kultūros paveldą – Kamariškes“  7006,00

 

– 
14.  XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2

Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenė Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenės namų kapitalinis remontas ir pritaikymas paslaugų teikimui 

28 312,00 

35 390,00 

 –
 15.  XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2

Vajasiškio bendruomenė  „Buvusios mokyklos pastato dalies patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“  28 309,00 

35 390,00 

 –
16.   XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 

Zarasų rajono Samanių bendruomenė „Dvargantis“ „Samanių vaikų darželio pastato dalies patalpų pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“ 28 311,00 

35 390,00 

 –
 17.  XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 

VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ „Įgūdžių laboratorijos teikiamų socialinių paslaugų stiprinimas gerinant infrastruktūrą“ 28 311,00  

35 388,60

 

 –
18. XVII

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Regioninė asociacija „Gyvūnų šansas“ „Gyvūnų prieglaudos infrastruktūros gerinimas“ 29 925,00

37 406,30

1
19. XIX

 

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

MB „Mėnesienos studija“ „MB „Mėnesienos studija“ verslo plėtra: inovatyvių laisvalaikio pramogų kūrimas Zarasų r“. 41 035,00

71 287,61

1,5
20. XIX

 

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

UAB „Turist“ „UAB „Turist“ apgyvendinimo veiklos plėtra Zarasų rajone, didinant gyventojų, ypač jaunimo, užimtumą kaimo vietovėse“ 41 035,00

69 631,10 

1,1

1