fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vietos projektų kvietimai

Vietos projektų kvietimai

 1. VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2;
 2. VPS priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.
 • II kvietimas – VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritį „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-1;
 • III kvietimas VPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9;
 • IV kvietimas  VPS priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2;
 • V kvietimasVPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ;
 • VI kvietimas – VPS priemonė„Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3;
 • VII kvietimas – VPS priemonė  „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2;
 • VIII kvietimas – VPS priemonė „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5;
 • IX kvietimas – VPS priemonė „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6  veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2;
 • X kvietimas – VPS priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8;
 • XI kvietimas – VPS priemonė „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10;
 •  XII kvietimas – VPS priemonė „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2;
 • XIII kvietimas – VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1;
 • XIV kvietimas – VPS priemonė „Žuvininkystės bendruomenės kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su šalies žuvininkystės bendruomenėmis skatinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.
 • XV kvietimas – VPS priemonė „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.
 • XVI kvietimasVPS priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 vietos projektai.
 • XVII kvietimas VPS priemonė „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 vietos projektai.
 • XVIII kvietimas VPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.
 • XIX kvietimas VPS priemonė „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6  veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2.
 • XX kvietimasVPS priemonė „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4.
 • XXI kvietimas – VPS priemonė „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3.
 • XXII kvietimas – VPS priemonė „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3.
 • XXIII kvietimas VPS priemonė „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6  veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2
 • XXIV kvietimas – VPS priemonė „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.
 • XXV kvietimas VPS priemonė „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4.
 • XXVI kvietimas VPS priemonė „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4.
 • XXVII kvietimasVPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.
 • Naujas! XXVIII kvietimasVPS priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 vietos projektai.
 • Naujas! XXIX kvietimas – VPS priemonė „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.