fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (Toliau – VVG) tarybos posėdyje patvirtinto darbo reglamento 28 punktu, VVG Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą Tarybos kompetencijai priskirtu klausimu „Dėl Arvydo Veikšros, strategijos vadovo, komandiruotės į Norvegiją pagal Lietuvos regioninių tyrimo instituto su partneriais įgyvendinamą projektą „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“. Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija yra išsiųsta el. paštu. Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki 2022 m. birželio 9 d., el. p. julija.vvg@gmail.com arba pristatyti į Zarasų – Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) tarybos posėdyje patvirtinto darbo reglamento 28 punktu (aktuali redakcija nuo 2021 m. spalio 26 d., protokolo Nr. 7), VVG Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais: Dėl 12-ojo kvietimo pagal VPS priemonės „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2, finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo; Dėl 22-ojo kvietimo VPS priemonę „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA- 3, finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo.

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

  • 2022-01-18 00:00

Kviečiamas VVG Tarybos posėdis 23-iojo kvietimo dokumentacijos tvirtinimui, taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

2021 m. spalio 22 d. vyks Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės Tarybos posėdis, taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą.

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

Zarasų-Visagino regiono VVG tarybos pirmininkas inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir VVG Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais.

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

Vadovaujantis  2015 m. vasario 10 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.1) patvirtintu darbo reglamento 28 p., tarybos pirmininkas inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir VVG Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais: Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės dalyvavimo projekte „Subalansuota sveikatos turizmo plėtra“ partnerio teisėmis. Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija išsiųsta elektroniniu paštu. Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki 2021 m. kovo 12 d., el. paštu jurate.buicenkiene@gmail.com arba pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

  • 2020-02-18 00:00

Inicijuojamas Zarasų-Visagino regiono VVG Tarybos posėdis, taikant rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą, dėl XX-ojo kvietimo dokumentacijos pagal VPS priemonę priemonės „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ (Nr. BIVP-AKVA- SAVA- 4) tvirtinimo.