fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VYKO II-ojo KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

VYKO II-ojo KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2018-07-23 00:00

2018 m. liepos 23 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu svarstyta dėl II-ojo kvietimo vietos projektų paraiškų tinkamumo finansavimui iš vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirtų lėšų gauti.

KVIEČIAMAS ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2018-08-01 00:00

2018 m. rugpjūčio 10 d., 10 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis

VYKO IV-OJO KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2018-08-20 00:00

2018 m. rugpjūčio 10 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl IV-ojo kvietimo vietos projektų paraiškų tinkamumo finansavimui iš vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimui skirtų lėšų gauti.

DĖL VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO

  • 2018-10-23 00:00

2018 m. spalio 31 d., 13 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis

VYKO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2018-11-05 00:00

2018 m. spalio 31 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2019-01-11 00:00

2019 m. sausio 18 d., 14.30 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

VYKO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2019-01-08 00:00

2019 m. sausio 18 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl V-ojo kvietimo pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ gauto vietos projekto atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą. PAK posėdyje taip pat svarstyta dėl VII – ojo kvietimo metu pagal VPS priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ gautų vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.