fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VVG taryba

VVG taryba

 

Eil. Nr.

Tarybos nario

vardas, pavardė

Pareigos

Delegavimo pagrindas

Kontaktai

PILIETINĖS VISUOMENĖS SEKTORIUS

1.

Egidijus Bukelskis

Tarybos pirmininkas

Zarasų medžiotojų ir žvejų draugija, 2015-01-21 d. Visuotinio narių susirinkimo protokolo Nr. 1 nutarimas Nr.2

8 687 92 656

Egidijus.Bukelskis@gf.vu.lt

2.

Audronė Kačiulienė

Tarybos narė

Šniukštų kaimo kartų bendrijos 2015-02-10 d. raštas Nr. S-15/2

„Dėl priėmimo į narius“

8 610 173 07

audronekaciuliene@gmail.com

3.

Sonata Skaudienė

Tarybos narė

Vajasiškio bendruomenė,

2015-09-18 d.  raštas Nr. 2 „Dėl atstovo delegavimo“

8 606 179 30

skaudiene@gmail.com

4.

Marija Kolosova

Tarybos narė

Vilniaus medžiotojų klubo „Drūkšiai“ 2015-02-02 d. raštas „Dėl atstovo delegavimo“

8 659 357 30

kuris@one.lt

5.

Darius Viliūnas

Tarybos narys

Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriaus įstatų 6.9.1 punktas.

8 647 155 80

darius.viliunas@gmail.com

6.

Virginija Čižauskaitė

Tarybos narė

Avilių kaimo bendruomenė, 2015-09-10 d. raštas Nr. 4 „Dėl atstovo delegavimo“

8 622 572 93

Virgute.c@gmail.com

  VERSLO SEKTORIUS

7.

Vilė Sinkuvienė

Tarybos narė

UAB „Ledis“ 2015-02-06 d. raštas Nr. 1550 „Dėl atstovo delegavimo“

8 614 452 35

zarasai@ledis.lt

8.

Rasa Pacenkienė

Tarybos narė

UAB „Svaita“ 2015-01-28 d. raštas Nr. SV150128 „Dėl atstovo delegavimo“

8 620 740 03

rasa@svaita.lt

9.

Algirdas Šiukščius  

Tarybos narys

UAB „Vasaknos“ įstatų 7.4 punkto 16 dalis.

8 686 153 01

info@vasaknos.lt

10.

Algimantas Valuckas

Tarybos narys

Individualios A. Valucko įmonės

2015-02-06 d. raštas Nr.1 „Dėl priėmimo į narius“

8 693 311 04

VIETOS VALDŽIOS SEKTORIUS

11.

Ramūnas Keršys

Tarybos narys

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 – 01-29 d. Sprendimas Nr. T-13 „Dėl tapimo vietos veiklos grupės Zarasų – Visagino  regiono nariu ir atstovų delegavimo

8 620 231 14

direktorius@zarasai.lt

12.

Stasė Goštautienė

Tarybos narė

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 – 10-28 d. Sprendimas Nr. T-233  „Dėl 2015-01-29 d.  sprendimo Nr. T-13 „Dėl tapimo vietos veiklos grupės Zarasų – Visagino  regiono vietos  veikos grupės nariu ir atstovų delegavimo“ pakeitimo“

8  699 389 70

s.gostautiene@gmail.com

13.

Vytautas Šlaustas

Tarybos narys

Visagino savivaldybės tarybos 2015-01-29 d. sprendimas Nr. TS-15 „Dėl Visagino savivaldybės narystės asociacijoje Zarasų – Visagino  regiono vietos veiklos grupėje“

8 620 239 32

vytautas.slaustas@visaginas.lt