fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

Pirmuoju klausimu buvo svarstomas naujų narių priėmimas. Į vietos veiklos grupės narius priimta Biržūnų kaimo bendruomenė „Biržūnėlis“. Vietos veiklos grupėje yra 56 nariai: 33 iš jų atstovauja nevyriausybinį sektorių, 21 – verslo ir 2 – vietos valdžią. Pasikeitimai įvyko ir vietos veiklos grupės tarybos sudėtyje. Zarasų rajono savivaldybės taryba, vietoje anksčiau deleguoto Arvydo Steponavičiaus, į vietos veiklos grupės tarybą delegavo Stasę Goštautienę. Visuotinis narių susirinkimas patvirtino S.Goštautienės kandidatūrą. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybą sudaro 13 narių, 6 iš jų atstovauja pilietinės visuomenės sektorių, 4 – verslo sektorių ir 3 – atstovauja vietos valdžios interesus. Strategijos įgyvendinimo aktualijas pristatęs pirmininkas Arvydas Veikšra  informavo, jog pirmieji kvietimai teikti paraiškas vietos projektams turėtų įvykti kitų metų pirmąjį ketvirtį. Šiuo metu jau yra parengti  dviejų priemonių, t.y.  „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“ ir „Žuvininkystės bendruomenės kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su šalies žuvininkystės bendruomenėmis skatinimas“ aprašai, kurie, patvirtinus jų naujas formas, bus pateikti Nacionalinei mokėjimų agentūrai. Pirmininkas pasidžiaugė, kad nuo naujųjų metų turėsime naują, modernią  interneto svetainę www.zarasaivvg.lt, kurioje bus pateikiamos visos strategijos įgyvendinimo aktualijos. Vietos veiklos grupės deleguotiems atstovams, VVG pirmininkas Arvydas Veikšra įteikė 2017 – ųjų metų sieninius kalendorius, kurie rėmėjų – UAB „Vasaknos“, UAB „Lėdis“, UAB „Svaita“, UAB „Miškija“, UAB „Deislada“ pagalba buvo pagaminti vietos veiklos grupės administracijos užsakymu. Pasibaigus visuotiniam susirinkimui visi susirinkimo dalyviai turėjo galimybę, griežiant  Suvieko kaimo kapelai „Cinkelis“, pabendrauti neformalioje aplinkoje ir pasivaišinti Suvieko kaimo bendruomenės moterų paruoštomis vaišėmis.

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės informacija