fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

„Zarasiškiai mažais žingsneliais Pažangaus kaimo link“

„Zarasiškiai mažais žingsneliais Pažangaus kaimo link“

„LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija“. Tokiu pavadinimu spalio 6-7 d. Kaune vyko tarptautinė vietos veiklos grupių tinklo konferencija. Tikslas – kartu su kaimynais lenkais aptarti kaimo vystymosi tendencijas, pasidalinti patirtimi LEADER metodu įgyvendinamais projektais vietos veiklos grupių teritorijose, generuoti naujas projektų idėjas, aptarti Pažangaus kaimo koncepciją.    

Tarptautinę konferenciją pranešimu „LEADER/CLLD and our role in society today – How do we keep constantly reinventing ourselves?“ pradėjo ELARD prezidentė Marion Eckardt.

Toliau pranešimų sesiją tęsė VVGT ir Kauno r. VVG pirmininkė Kristina Švedaitė tema „Pažangaus kaimo link. Kaip žengiame šiuos žingsnius“. Menti programos pagalba buvo sugeneruota  dalyvių nuomonė apie tai, kas yra Pažangus kaimas.  Pažangus kaimas – technologijos, inovacijos, bendradarbiavimas, tvarumas, pokyčiai, žmonės… ir dar daug daug žodžių, kuriais galima apibūdinti Pažangaus kaimo viziją.

Zarasiškių nuveiktus darbus, įgyvendinant LEADER projektus, video pranešimu pristatė Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas  Arvydas Veikšra. Vienas įgyvendintas projektas – vienas rezultatas, tačiau laiko tėkmėje įgyvendinti projektai – yra matomi ir jų nauda –  akivaizdi. Keičiasi socialinė infrastruktūra, verslo aplinka bei gyvenimo kokybė kaime. Kaip sakė pirmininkas, geriau vieną kartą pamatyti, negu šimtą kartų išgirsti. Video pristatymas „Zarasiškiai mažais žingsneliais Pažangaus kaimo link“.  https://www.youtube.com/watch?v=Ku_hebNRCDk

 Kolegų lenkų VVG „Lider Pojezierza“ pirmininko pavaduotojas Ireneusz Kostka savo pristatymu supažindino dalyvius su Pažangaus kaimo koncepcijos rengimu Lenkijoje. VDU Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto dėstytoja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė pranešimu „Pažangaus kaimo vystymosi tendencijos“ pristatė sumanaus kaimo koncepciją bei kelią link sumanių kaimų koncepcijos įgyvendinimo! Sumanus kaimas = sumani bendruomenė!

Antroji konferencijos diena buvo skirta gerųjų projektų pavyzdžių lankymui.