fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VYKO VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

VYKO VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2019 m. vasario 21 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 30 narių asmeniškai ar per įgaliotus asmenis, suteikiant jiems balsavimo teisę.

Susirinkimo kurio metu buvo pristatyta VVG pirmininko ir Strategijos vadovo Arvydo Veikšros ataskaita už 2018 m. Pirmininkas informavo, kad įgyvendinant Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės dvisektorę vietos plėtros strategiją iki susirinkimo dienos buvo paskelbti 8 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas. Iš viso kvietimų metu paskelbtų vietos projektų paramos lėšų sumą buvo už 705 385,80 Eur (65,76 proc. VPS lėšų) ir gauta 15 paraiškų už 573 473,78 Eur (53,47 proc. VPS lėšų). Pirmininkas apgailestavo, kad net 6 vietos projektų paraiškos buvo atsiimtos pačių pareiškėjų vertinimo metu, kadangi atliekant preliminarų išlaidų tinkamumo vertinimą buvo nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų. A. Veikšra informavo, kad susirinkimo dienai yra įvertinti 9 vietos projektai, kurių bendra paramos suma yra 259 077,33 Eur ir pasirašytos 5 vietos projektų įgyvendinimo sutartys. Dar 4 vietos projektai Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – Agentūra) Projektų atrankos komiteto posėdyje (toliau – PAK) pripažinti tinkamais finansuoti, jų pasirašymas, atsižvelgiant į visas procedūras, numatomas artimiausiomis savaitėmis.

Dar trys projektai, kurių bendra paramos suma yra 144 837 Eur, šiuo metu yra vertinami Agentūroje ir greitu metu turi būti apsvarstyti Agentūros PAK posėdžiuose.

Strategijos vadovas supažindino susirinkusiuosius su  iš esmės pasikeitusia vietos projektų vertinimo tvarka, kuomet pilnas vietos projektų vertinimas (tiek kokybės, tiek ir išlaidų tinkamumo) yra perleistas VVG administracijai. Pagal šią naują vertinimo tvarką VVG administracijoje šiuo metu yra vertinamas vienas vietos projektas.

A. Veikšra priminė susirinkusiems nariams, kad šiuo metu yra paskelbtas ir galiojantis vienas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, kuris galioja iki kovo 18 d.

Visuotiniame narių susirinkime taip pat pristatyta Revizinės komisijos ataskaita už 2018 m., aptarti aktualių Vietos plėtros strategijos pakeitimų bei narystės VVG klausimai.