fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VYKO VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

VYKO VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2019 m. birželio 20 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 26 nariai asmeniškai ar per įgaliotus asmenis, suteikiant jiems balsavimo teisę.

Visuotinį narių susirinkimą VVG pirmininkas Arvydas Veikšra pradėjo įžanginiu žodžiu bei pakvietė pasisakyti  Zarasų rajono savivaldybės merą Nikolajų Gusevą, kuris pasidžiaugė VVG narių veiklumu bei iniciatyva įgyvendinti projektus, palinkėdamas visiems sėkmės.

Pirmininkas A. Veikšra tęsė visuotinį narių susirinkimą, pristatydamas Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės dvisektorės vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) įgyvendinimo rezultatus. Nuo 2017 m. pabaigos iki šios dienos buvo paskelbta 10 kvietimų pagal 8 Strategijos priemones (pagal 3 priemones buvo parengti kvietimai po antrą kartą). Strategijos įgyvendinimo vadovas pasidžiaugė, kad visuotinio narių susirinkimo dieną buvo pasirašyta dvylikta, didžiausios paramos vertės, vietos projekto vykdymo sutartis. Bendra sukontraktuotų sutarčių paramos suma yra 414 276,00 Eur, bendra vietos projektų vertė su PVM – 495 003, 97 Eur. Pagal sukontraktuotas sutartis įsipareigojama sukurti 12 naujų darbo vietų. Pirmininkas informavo, kad 4 vietos projektai jau yra įgyvendinti, viena vietos projekto įgyvendinimo sutartis yra derinama, vienas projektas po vertinimo yra perduotas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM tvirtinimui ir keturi projektai yra vertinami VVG administracijoje.

VVG visuotiniame narių susirinkime patvirtinta darbotvarkė su papildomu klausimu dėl naujų narių priėmimo.

Pirmuoju darbotvarkės klausimu svarstyta dėl naujo VVG Tarybos nario rinkimo,  kurį nulėmė Zarasų rajono tarybos sprendimas į  Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybą deleguoti Aksaną Vorobjovą, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorę ir atšaukti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. deleguotą buvusią Zarasų rajono savivaldybės tarybos narę Stasę Goštautienę. Visuotiniame narių susirinkime vienbalsiai pritarta Aksanos Vorobjovos delegavimui į VVG Tarybą.

Papildomu klausimu į visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl naujų narių priėmimo, kadangi VVG administracija gavo prašymą priimti į Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės narius  asociaciją „Dusetų jachtklubas“, kurį svarstant nariai vienbalsiai pasisakė teigiamai.

Visuotinį narių susirinkimą Strategijos vadovas baigė dėkodamas susirinkusiems ir  linkėdamas geros vasaros.