fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VYKO ŠVENTINĖ KONFERENCIJA – VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

VYKO ŠVENTINĖ KONFERENCIJA – VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Neseniai duris atvėrusioje Zarasų profesinės mokyklos kavinėje „La Ravioli Zarasai“ 2019 m. gruodžio 12 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) administracijos organizuota šventinė konferencija – visuotinis narių susirinkimas. Viena pasirinktina neatsitiktinai – VVG nariams bei svečiams pristatyta inovatyvi idėja, įgyvendinus 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą projektą, įkurti kavinę mokymo įstaigoje.

 

Konferenciją atidaręs VVG pirmininkas ir Vietos plėtros strategijos vadovas Arvydas Veikšra  kvietė tarti sveikinimo žodį Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorių Benjaminą Sakalauską, kuris pasidžiaugė teigiamais VVG vykdomos veiklos rezultatais, sukurtomis 20 naujų darbo vietų, kas ypač aktualu Zarasų-Visagino regione.

Zarasų rajono administracijos direktoriui paantrino ir VVG Tarybos pirmininkas Egidijus Bukelskis, ragindamas bendruomenes, verslą aktyviau įsijungti į žuvininkystės sektoriaus veiklą, išnaudoti teikiamas galimybes ir pasiryžti pradėti vykdyti ekonomines veiklas būtent šiame sektoriuje.

Konferencijos metu įvyko visuotinis narių susirinkimas, kurio metu į VVG narius priimta Vosgėlių kaimo kartų bendruomenė ir pakeista VVG Tarybos narių sudėtis. Nuoširdžiausia padėka išreikšta visuomet aktyviai Tarybos ir Projektų atrankos komiteto posėdžiuose bei visuotiniuose narių susirinkimuose dalyvavusiam Visagino savivaldybės atstovui Vytautui Šlaustui, kurį pakeitė kitas Visagino savivaldybės tarybos narys Sergejus Kotovas.

Šventinę konferenciją VVG pirmininkas Arvydas Veikšra tęsė pristatydamas 2014-2020 m. laikotarpio Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijas, pasidžiaugdamas, kad taip sunkiai startavęs Strategijos įgyvendinimas įgavo pagreitį 2019 m. ir per vienerius metus pavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų bei viršyti planuotų naujų darbo vietų sukūrimo skaičių.

Džiaugiamės sulaukę pagiriamojo žodžio iš konferencijoje viešėjusio Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyriausiojo specialisto Tomo Keršio, kuris bendradarbiauja su Zarasų -Visagino regiono VVG jau nuo pirmosios vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Zarasų-Visagino regiono VVG, kuri yra viena iš trijų respublikoje veikiančių dvisektorių VVG, buvo įvardinta kaip pavyzdys, kai vienose rankose gali būti sėkmingai administruojama kelių fondų, t.y. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondų lėšos.

Konferencijoje pranešimą apie „Leader“ įgyvendinimo patirtį Ignalinos rajone ir ateities perspektyvas pristatė taip pat dvisektorės Ignalinos vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo vadovė dr. Ligita Smagurauskienė, viešėjusi kartu su Ignalinos VVG pirmininku Antanu Šakaliu bei finansininke Giedre Žilėniene. Renginio dalyviams buvo pristatyti Ignalinos VVG įgyvendinti ir vis dar įgyvendinami tarptautinio ir tarpteritorinio bendradarbiavimo projektai, pasidalinant geraisiais pavyzdžiais. L. Smagurauskienė apžvelgė ir „Leader“ metodo ateities perspektyvas, kadangi vos prieš keletą savaičių viešėjo Briuselyje vykusioje CLLD konferencijoje, atstovaudami Lietuvą su savo įgyvendintu projektu, pripažintu geriausiu tarp 40 kitų Europos žuvininkystės projektų.

Šventinę konferenciją tęsė vietos projektų vykdytojų pasisakymai. 2019 m. vietos projektus įgyvendinę UAB „Rustikas“, Robertas Amšiejus, kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenių santalka, UAB „Etnoamatai“ pasidžiaugė sklandžiai įgyvendintais projektais, profesionaliu VVG administracijos darbuotojų darbu.

Dėkojame visiems, taip gausiai dalyvavusiems  VVG nariams, vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams bei VVG veiklai neabejingiems svečiams. Atskirą padėkos žodį tariame konferencijos svečius savo nuostabiai atliekamomis dainomis džiuginusiai Margaritai Simokaitytei, sušildžiusiai mūsų širdis Advento laikotarpiu.

Nuoširdžiausiai dėkojame mus svetingai priėmusios Zarasų profesinės mokyklos direktorei Nijolei Guobienei ir kavinės „La Ravioli Zarasai“ darbuotojoms.

Šventinėje konferencijoje buvo galimybė degustuoti mūsų rajono verslo įmonių gaminamų maisto produktų ir gėrimų. Dėkojame nuolatiniams rėmėjams UAB „Vasaknos“, kooperatyvui „Sartų lankų jautiena“, Ingridai ir Andriui Tatarūnams, UAB „Vasaknų dvaras“, ūkininkui Aurimui Kuzmai, bendruomenė „Šlyninkos vandens malūnas“, VšĮ „Inovatorių slėniui“, Sadūnų kaimo bendruomenei.