fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vietos plėtros strategijai – papildomas finansavimas už pasiektus pažangos vertinimo rodiklius

Vietos plėtros strategijai – papildomas finansavimas už pasiektus pažangos vertinimo rodiklius

2021 m. rugsėjo 6 d. vykusiame Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) Visuotiniame narių susirinkime paskirstyta Vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimui papildomai gauta 188,1 tūkst. eurų suma už pasiektus rezultatus įgyvendinant 2014 -2020 m. VPS. Strategijos finansinis rezultatyvumas įvertintas 83,66 proc., fizinis rezultatyvumas – 91 proc., o  sukurtos naujos darbo vietos – 119 proc.

VVG pirmininkas, strategijos vadovas Arvydas Veikšra informavo, kad vietos plėtros strategijai, kurios įgyvendinimas pratęstas iki 2025 m. rugsėjo 1 d., skirtas papildomas 188 102 Eur finansavimas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) ir nacionalinių lėšų. Pirmininkas susirinkimo dalyviams pateikė su VVG taryba jau aptartus strategijos papildomo finansavimo prioritetus ir priemones. Lėšos paskirstytos 9 projektų finansavimui. I VPS prioritetui – Kaimo vietovių konkurencingumo ir patrauklumo didinimas numatyta 48,5 tūkst. eurų, II VPS prioritetui – Ekonominės veiklos įvairinimas ir plėtra numatyta 236,2 tūkst. eurų. Didžiausias dėmesys bus skiriamas verslui ir darbo vietų kūrimui.

Vietos plėtros strategijoje buvo numatyta įgyvendinti 35 projektus ir sukurti 17 naujų darbo vietų. Šiuo metu įgyvendinti ir įgyvendinami 33 projektai, sukurtos 22,7 naujos darbo vietos, o panaudojus papildomo finansavimo lėšas – planuojami 42 projektai ir 28,7 naujos darbo vietos. 

Susirinkimo dalyviai pritarė VVG pirmininko nuomonei, kad 2021- 2023 metų laikotarpiu būtų labai svarbu bendruomenių, verslo ir valdžios atstovus supažindinti su Lietuvoje, kitose VVG teritorijose, įgyvendintais vietos projektų geraisiais pavyzdžiais. Kaip sakoma, „geriau vieną kartą pamatyti, o ne dešimt kartų išgirsti“. Tokio pobūdžio projektas galėtų būti finansuojamas iš VVG strategijoje numatytos priemonės „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas“, kurioje numatytas 2 projektų po 9 159,00 eurus finansavimas.

Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas susirinkimo dalyvius patikino, kad Savivaldybė ir toliau skirs tinkamą dėmesį rajono verslui ir nevyriausybinėms organizacijoms bei  pritarė nuomonei, kad naujam 2021-2027 m. laikotarpiui rengiant VVG Vietos plėtros strategiją ir Zarasų rajono plėtros strategiją būtų aktyviai bendradarbiaujama su rajono verslo atstovais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Šioje veikloje aktyviai turi dalyvauti ir rajono Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba.     

Zarasų-Visagino regiono VVG informacija