fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Startavo projektas „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“

Startavo projektas „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė, kartu su partneriais Zarasų – Visagino regiono ir Pasvalio rajono vietos veiklos grupėmis rengė teritorinio bendradarbiavimo paraišką ,,Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“ ir gavo finansavimą šio projekto įgyvendinimui. Projekto tikslas – skatinti vietos verslo iniciatyvų  bei lėtojo turizmo kūrimąsi, t. y. paslaugų, susijusių su lėtuoju turizmu vystymas ir plėtra, kurios didintų krašto žinomumą bei kurtų pridėtinę vertę Kupiškio, Pasvalio ir  Zarasų rajonuose.

Adomynės dvare vyko pirmo ciklo mokymai „Turizmo klasteris. Nuo ko pradėti“. Mokymų tikslas – padėti projekto dalyviams aiškiai apibrėžti ir išsiaiškinti kriterijus, kuriais remiantis vietos produktą ir  turizmo paslaugą būtų galima įtraukti ir vystyti turizmo klasteryje. Susitikime projekto dalyviai identifikavo rajonuose turimas ir teikiamas turizmo paslaugas ir edukacines programas. Buvo pristatytos projekto veiklos ir planuojami projekto rezultatai.

Lektorė – Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ valdybos narė, projekto ,,Surink Lietuvą“  vadovė ir koordinatorė Lina Baublienė.

Mokymų tikslinė grupė – projekto pareiškėjo ir projekto partnerių atstovai. Mokymų dalyvių skaičius – 18 dalyvių.