fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

ŠAUKIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2019 m. liepos 10 d., 10 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (ZVRVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl X kvietimo pagal VPS priemonę „Parama jaunų žmonių ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 vietos projekto atrankos rezultatų patvirtinimo.