fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) tarybos posėdyje patvirtinto darbo reglamento 28 punktu (aktuali redakcija nuo 2021 m. spalio 26 d., protokolo Nr. 7), VVG Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais:

  1. XXV kvietimo dokumentacijos pagal VPS priemonę „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA- SAVA- 4 tvirtinimas.

Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija yra išsiųsta el. paštu.

Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki 2022 m. liepos 22 d., el. paštu jurate.buicenkiene@gmail.com arba pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG
būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.