fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (Toliau – VVG) tarybos posėdyje patvirtinto darbo reglamento 28 punktu, VVG Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą Tarybos kompetencijai priskirtu klausimu „Dėl Arvydo Veikšros, strategijos vadovo, komandiruotės į Norvegiją pagal Lietuvos regioninių tyrimo instituto su partneriais įgyvendinamą projektą „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“.

Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija yra išsiųsta el. paštu.

Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki 2022 m. birželio 9 d., el. p. julija.vvg@gmail.com arba pristatyti į Zarasų – Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.