fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PRADĖTAS PASIRENGIMAS 2021 – 2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI

PRADĖTAS PASIRENGIMAS 2021 – 2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI

Kovo 28 dieną Zarasuose, Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės iniciatyva, vyko Utenos apskrities vietos veiklos grupių (toliau – VVG)  susitikimas, kuriame dalyvavo Anykščių, Molėtų bei Utenos VVG atstovai.

Susitikime aptarta  šiuo metu įgyvendinamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo problematika, kuri ypač aktuali rengiant naujas vietos plėtros strategijas 2021-2027 m. programavimo periodu. Vertinant patirtį, diskutuota vietos plėtros strategijų rengimo klausimais ateinančiu 2021 – 2027 metų programavimo periodu bei LEADER priemonės daugiafondžio finansavimo galimybių, Vietos plėtros strategijų krypčių bei prioritetų, finansinių krepšelių skirstymo metodikos.

Ignalinos rajono VVG pagal darbotvarkėje svarstytus klausimus pateikė nuomonę raštu, o vieninga Aukštaitijos vietos veiklos grupių nuomonė bus pateikta Lietuvos vietos veiklos grupių tinklo valdybos posėdyje balandžio 2 dieną.  Tikimės, kad bus atsižvelgta į bendrą nuomonę teikiant pasiūlymus Žemės ūkio ministerijai.

Dėkojame kolegoms už apsilankymą, išsakytas vizijas apie LEADER priemonės ateitį ir pasidalintą vietos plėtros strategijų įgyvendinimo patirtį.