fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kviečiamas Zarasų-Visagino regiono VVG tarybos posėdis, taikant rašytinę procedūrą

Kviečiamas Zarasų-Visagino regiono VVG tarybos posėdis, taikant rašytinę procedūrą

Vadovaujantis  2015 m. vasario 10 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.1) patvirtintu darbo reglamento 28 p., tarybos pirmininkas inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir VVG Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais:

  1. I Kvietimo VPS priemonės „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimas;
  2. VII Kvietimo dokumentacijos tvirtinimas.

Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija yra išsiųsta el. paštu.

Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus tarybos nariai turi pateikti iki 2018 m. spalio 18 d. el. paštu julija.vvg@gmail.com, arba pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.