fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VVG TARYBOS POSĖDIS (NUOTOLINIS)

KVIEČIAMAS VVG TARYBOS POSĖDIS (NUOTOLINIS)

Vadovaujantis  2015 m. vasario 10 d.  Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) Tarybos posėdyje patvirtintu darbo reglamento 15 punktu (protokolo Nr.1), 2021 m. spalio 26 d.,  10 val. kviečiamas VVG Tarybos posėdis. Informuojame, kad posėdis vyks naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma ZOOM. Prisijungimo duomenys ir posėdžio dokumentacija Tarybos nariams siunčiami elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo;
  3. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sušaukimo;
  4. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės dalyvavimo Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinkle;
  5. Kiti einamieji klausimai.