fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS (NUOTOLINIS)

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS (NUOTOLINIS)

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 16 d., 14.00 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Informuojame, kad posėdis vyks naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma ZOOM. Prisijungimo duomenys ir posėdžio dokumentacija Tarybos nariams išsiųsti elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės atrankos komiteto posėdžio darbo reglamento aktualios redakcijos tvirtinimo;
  3. Dėl XVII kvietimo vietos projekto paraiškų, pateiktų pagal VPS priemonės „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10,pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.