fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS (NUOTOLINIS)

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS (NUOTOLINIS)

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 24 d., 10.00 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma ZOOM. 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (ZVRVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl XX kvietimo pagal VPS priemonę „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija išsiųsta asmeniškai elektroniniu paštu.