fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS (NUOTOLINIS)

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS (NUOTOLINIS)

Informuojame, kad 2021 m. kovo 22 d., 14.00 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Informuojame, kad posėdis vyks naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma ZOOM. 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (ZVRVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl XIX kvietimo pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2. vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija išsiųsta elektroniniu paštu.